Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2011. évi beszámoló

2012.02.10
Beszámoló A 2011. évi tevékenységünkről Az évet az előző évekhez képest kevésbé jó előjelekkel tudtuk elkezdeni. Sok bizonytalanság mutatkozott, az egyesület programjait biztosító, anyagi eszközök előteremtése és biztosítása tekintetében. A Wesselényi M. Sport Közalapítványtól kapott pályázati összeget, már előző évben elszámoltuk, de a pénz kiutalása az idei évre esett. Ennek ellenére az év közepe táján azon kellet gondolkodnunk, hogy tartalékainkhoz nyúljunk-e, vagy sem. Időközben a Wesselényi Közalapítványt megszüntették, így a szabadidősport állami támogatója megszűnt. A NCA pályázatokra kiírt lehetőség ezzel szemben nem bővült, hanem beszűkült. Csak négy hónapi időtartamra készült számlákkal lehetett elszámolni. Ezzel a lehetőséggel nem éltünk. Mindezen a nehezítő körülmények ellenére az évet pozitív mérleggel tudtuk zárni. Tevékenységünket a jóváhagyott programunk szerint végeztük. Összejöveteleinket az I. István Ált. Iskolának köszönhetően az iskolában tarthatjuk. Itt vannak elhelyezve irataink és egyes eszközeink könyveink. Mindezeknek köszönhetően elmondhatjuk, hogy a tervezett programokat sikerült végrehajtanunk. Taglétszámunk: kissé növekedett, 110 fizető tag. / család /. Azt kellett tapasztalnunk, hogy néhányan nem akarnak tagdíjat fizetni, szeretnének ez alól kibújni. Nem kötelező a Vörösmarty M LSE tagjának lenni, de akkor a túrákon szigorúan szükséges alkalmazni, a nem tagokra vonatkozó díjakat. Azért fontos ezt hangsúlyoznom, mert az új egyesülési törvény alapján, valószínűsíthető, hogy elveszítjük „Közhasznúsági” fokozatunkat. Ebben az esetben nem vagyunk kötelesek, az általunk szervezett programokon, nem tagokat is elvinni. Gazdasági helyzetünk egész évben, általában kiegyensúlyozott volt. Nagy segítséget jelentett tagtársaink által, részünkre utaltatott 1 %, mely 205 809.- Ft volt. Ezt az összeget 2012-ben fogjuk felhasználni. Az idei évben a 2010-ben kiutalt 153 582.- Ft került a könyvelésbe. Tagdíjbevételünk 209 800.- Ft volt. A városi önkormányzat sportbizottságától 150 000.- Ft-t, kaptunk. A Wesselényi M SKA által kiutalt összeg 140 000.- Ft volt. A Wesselényi M SKA a benyújtott beszámolót és az elszámolást elfogadta. Az SZJA 1% elszámolása is megtörtént. Az önkormányzattól kapott 150 000.- Ft-al az idő rövidsége miatt csak 2012 év elején tudunk elszámolni. Az elszámolás számviteli része elkészült, a szakmai beszámolókat most készítjük. Az év utolsó negyedében a NAV adóellenőrzési irodája, vizsgálta a 2008-ban rendelkezésre bocsátott és 2009-ben kiutalt SZJA 1%-nak a felhasználását. Ezért a 2009. és a 2010. évi számlákat vizsgálták meg. Hiányosságot nem tapasztaltak. A szakosztályok munkájáról Természetjáró szakosztály: legnagyobb létszámú szakosztályunk. Évek óta örvendetes, hogy létszámunk száz fölött van. 2011. évben a természetjárók létszáma 118 fő. Ennek következtében a túráinkon, tagjaink nagy létszámban vesznek részt. Néhányszor előfordul, hogy két busszal kell szervezni a programot. Túráink, jó színvonalú, jó hangulatú rendezvények voltak. Céljaink között szerepelt, a természeti értékek megismertetése, történelmi tájaink, városaink bemutatása, ismeretanyag gyarapítása. Ezért szerveztük többnapos, külön buszos és egyéb túráinkat./Montenegró, Erdély, Szlovénia, Nógrád megye, Dél-Baranya vidékére./. A részleteket a szakosztályi beszámolóban hallhattátok. A kisgyóni kulcsosház üzemeltetése zökkenőmentesen, nyáron telt házzal működött. Két munkatúrán a szükséges takarítási, favágási és egyéb munkákat végeztük el. Sajnos ismét gondot okozott A Megyei Önkormányzat eladási szándéka. Azóta semmi sem változott e tekintetben. Hacsak azt nem tekintjük annak, hogy a megye megszabadult a tulajdonától. Az összes megyei tulajdont, január 1-vel átadják az államnak. Kispályás labdarúgóink hetente egy alkalommal sportolnak a Volán sportcsarnokában.. Tánc szakosztályunk, heti három edzésen vesznek részt. Több sikeres fellépésük volt A létszám kezd a megfelelő nagyságúra gyarapodni. Nyugdíjasaink, a város által szervezett, nyugdíjasok részére kiírt többfordulós versenyén második helyezést értek el. 10 fő vett rész ezeken. Köszönetet kell mondanom az elnökség minden tagjának, a felügyelő bizottság tagjainak az elmúlt évben kifejtett tevékenységükért. Köszönettel tartozunk minden olyan tagunknak, aki megbízással, vagy anélkül segítette munkánkat. Szövetségi kapcsolatok: Tagjai vagyunk a megyei természetbarát szövetségnek. A megyei rendezvények közül néhányon részt vettünk. Tagjai vagyunk a megyei szabadidő sport szövetségnek is. Csog Imre az elnökség tagja. Részt vettünk a városi sportirodával együtt a Kihívás napja lebonyolításában. A Székesfehérvári Természetbarát Szövetség tagjai is vagyunk, ahol Csog Imre az Ellenőrzési Bizottság tagja. Lebonyolítottuk a Világ gyalogló nap egyik túráját, a Sóstói-tanösvényen. Kérem a tagságot, hogy a szakosztályi és elnöki beszámolókat vitassa meg, majd fogadja el. Székesfehérvár, 2012. január 16 Csog Imre elnök